Ασφάλεια δεδομένων υγείας σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές του προτύπου ISO 27799

Τα δεδομένα υγείας που διαχειρίζονται οι εταιρίες και επαγγελματίες του χώρου (νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, νοσηλευτικό προσωπικό κ.λπ.) θεωρούνται πολύ κρίσιμα, τόσο για τον επαγγελματία/ επιχείρηση όσο και για τον ασθενή. Η απουσία των κατάλληλων μέτρων προστασίας μπορεί να αποβεί μοιραία για την επιχείρηση, τον επαγγελματία υγείας ή/ και τον ασθενή (απώλεια δεδομένων, έκθεση σε τρίτους, υποκλοπή, διαρροή, ακούσια ή εκούσια καταστροφή τους κ.λπ.), ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή όπου η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων υγείας αυξάνεται συνεχώς.
Το διεθνές πρότυπο ISO 27799 περιλαμβάνει εξειδικευμένες πρακτικές και οδηγίες για την διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας στο περιβάλλον λειτουργίας των οργανισμών υγείας. Αποτελεί σε συνδυασμό με το πρότυπο ISO 27002, τον οδηγό για την εφαρμογή του ευρέως διαδεδομένου προτύπου ISO 27001 στους οργανισμούς υγείας και σε όσους χειρίζονται τέτοια δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική) και σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης ή μετάδοσης.
Η PRIORITY, διαθέτοντας εμπειρία στην εφαρμογή του ISO 27799, αναλαμβάνει για εσάς:
• την αξιολόγηση των πρακτικών σας αναφορικά με την ασφάλεια των δεδομένων υγείας
• την εκτίμηση των κινδύνων και τον καθορισμό ή/ και υλοποίηση βελτιώσεων σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για την αντιμετώπισή τους
• και την πιστοποίησή σας.
Πέραν του ISO 27799, η ομάδα συμβούλων της PRIORITY έχει μοναδική στην Ελλάδα εμπειρία στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) με βάση τα συγγενή πρότυπα ISO 27001 και ISO 27002 και σας εγγυάται:
• αποτελεσματικότητα: καλύπτουμε τις ανάγκες σας με τις βέλτιστες λύσεις και αυξάνουμε το επίπεδο ασφαλείας σας
• απλότητα: οι πρακτικές και οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές και στα μέτρα σας
• σιγουριά: το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 100% έχοντας τα περισσότερα και σημαντικότερα έργα στην αγορά
• οικονομία: οι υπηρεσίες μας, αν και μοναδικές, φροντίζουμε να κοστίζουν στο μέσον όρο της αγοράς
• ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας στο μισό χρόνο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στην τεχνογνωσία μας.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900