Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013

Η PRIORITY, με εκτενή εμπειρία στην υλοποίηση έργων IT Governance, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες πάνω στην ασφάλεια πληροφοριών και έχει οδηγήσει με απόλυτη επιτυχία μεγάλο αριθμό οργανισμών στην πιστοποίησή τους κατά ISO 27001.
Το ISO 27001 είναι το μόνο πιστοποιήσιμο διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ). Το ΣΔΑΠ είναι ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών με σκοπό την διαχείριση των κινδύνων πληροφοριών, όπως επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, παραβιάσεις, διαρροές δεδομένων ή κλοπή.
Η πιστοποίηση ISO / IEC 27001 αποδεικνύει ότι ένας οργανισμός μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πληροφοριών του. Με στόχο τον εντοπισμό των κινδύνων και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την προστασία των πληροφοριών, ορίζουμε διαδικασίες ασφάλειας βέλτιστης πρακτικής και εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
H Priority εγγυάται την υλοποίηση ενός συστήματος που απαντά στις ανάγκες της επιχείρησής σας και εγγυάται για εσάς:
• αποτελεσματικότητα: καλύπτουμε τις ανάγκες σας με τις βέλτιστες λύσεις και αυξάνουμε το επίπεδο ασφαλείας σας
• απλότητα: οι πρακτικές και οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές και στα μέτρα σας
• σιγουριά: το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 100% έχοντας τα περισσότερα και σημαντικότερα έργα στην αγορά
• οικονομία: οι υπηρεσίες μας, αν και μοναδικές, φροντίζουμε να κοστίζουν στο μέσον όρο της αγοράς
• ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας στο μισό χρόνο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, χάρη στην τεχνογνωσία μας.
Η PRIORITY στον τομέα της ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, παρέχει το παρακάτω σύνολο υπηρεσιών:
• Μελέτη αναγνώρισης κινδύνων σχετιζόμενων με την ασφάλεια πληροφοριών και τις απαιτήσεις του προτύπου και υποβολή προτάσεων αντιμετώπισής τους
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ΣΔΑΠ
• Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων
• Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
• Πιστοποίηση συστήματος με ISO 27001:2013
Η πιστοποίηση είναι κάτι περισσότερο από απλή συμμόρφωση με ένα πρότυπο – Είναι ο δρόμος για τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησής σας.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900