Διαχείριση Αποβλήτων

Η διαχείριση αποβλήτων δεν σημαίνει πως απλά συλλέγεις τα απορρίμματα σου και τα απορρίπτεις. Σκοπός είναι να οργανωθεί ο τρόπος που δουλεύει η επιχείρηση ώστε αρχικά η επιχείρηση να φροντίζει για την παραλαβή και χρήση των απολύτως απαραίτητων υλικών αλλά και να μειώσει τις ποσότητες αποβλήτων που παράγει, έπειτα να προωθήσει την ιδέα της επαναχρησιμοποίησης υλικών όπου είναι εφικτό, και στη συνέχεια να φροντίσει σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες για την ανακύκλωση των επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων της. Τέλος, για όσα απόβλητα δε μπορούν να ακολουθήσουν καμία από τις παραπάνω ροές, η ανάκτηση και η ορθή τελική διάθεση τους σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρίες είναι μονόδρομος. Η ομάδα της PRIORITY αναλαμβάνει τη συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων διαχείρισης των αποβλήτων, τη βελτιστοποίηση τους, τη σύνταξη της απαραίτητης τεκμηρίωσης (Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων) και την υποβολή της στην αρμόδια υπηρεσία.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900