ΕΛΟΤ 1417 – Αγροτουτισμός – Ορολογία και γενικές απαιτήσεις για παρόχους υπηρεσιών αγροτουρισμού

Ο Αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο. Το πρότυπο αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγροτουριστικούς προορισμούς που παρέχουν μία από τις παρακάτω υπηρεσίες:
• Διαμονή
• Εστίαση
• Περιήγηση στη φύση
• Ευαισθητοποίηση, περιβαλλοντική εκπαίδευση
• Γνωριμία με τα πολιτισμικά στοιχεία μιας περιοχής, επίσκεψη στα ιστορικά και λοιπά αξιοθέατα, συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής
• Γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, αγροτικές μεθόδους παραγωγής και καλλιέργειας καθώς και παραγωγικές διαδικασίες που έχουν εκλείψει
Οι απαιτήσεις του προτύπου σχετίζονται με επτά διακριτούς τομείς της λειτουργίας των επιχειρήσεων:
1. Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας (άδειες λειτουργίας, περιορισμοί κλπ)
2. Κτιριοδομικοί και Λειτουργικοί Όροι (αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, δομικά υλικά, εξοπλισμός, ασφάλεια κλπ)
3. Περιβάλλον (πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντικά μέτρα κλπ)
4. Τοπικά χαρακτηριστικά (προβολή και προώθηση των ιδιαίτερων πολιτισμικών και φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής, χρήση και προώθηση τοπικών προϊόντων κλπ)
5. Ανθρώπινο δυναμικό (θέσεις εργασίας, εκπαίδευση επιμόρφωση προσωπικού)
6. Πελάτης (επικοινωνία, μέτρηση ικανοποίησης, συνεχής βελτίωση)
7. Συνέργια- Άμιλλα –Δικτύωση -Ανταγωνιστικότητα-Καινοτομία
Η PRIORITY διαθέτη μεγάλη εμπειρία στα συστήματα ποιότητας και είναι σε θέση να βοηθήσει και να δώσει λύσεις στην επιχείρηση για την εφαρμογή της Τεχνικής Προδιαγραφής και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900