Επικίνδυνα Απόβλητα

Οι εταιρείες που ασχολούνται με τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων οφείλουν σύμφωνα με τη νομοθεσία να διαθέτουν άδεια συλλογής και μεταφοράς. Η ομάδα της PRIORITY αναλαμβάνει την ανάπτυξη και υποβολή της Μελέτης Οργάνωσης Δικτύου Συλλογής και Μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και φροντίζουν για την έγκαιρη έγκριση και έκδοση της άδειας.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900