Εταιρική υπευθυνότητα βάσει των απαιτήσεων BSCI

O Οργανισμός Amfori έχει ως σκοπό την ανθρώπινη ευημερία, την υπεύθυνη χρήση των πόρων και την προώθηση του ανοιχτού και βιώσιμου εμπορίου. Για τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας χρησιμοποιεί το πρότυπο BSCI το οποίο έχει απαιτήσεις και κριτήρια που καλύπτουν 11 αρχές:
1. Το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθε και των συλλογικών διαπραγματεύσεων
2. Όχι διακρίσεις
3. Δίκαιη αμοιβή
4. Μη υπερβολικές ώρες εργασίας
5. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
6. Όχι στην παιδική εργασία
7. Ειδική προστασία για νέους εργαζομένους
8. Όχι επισφαλής απασχόληση
9. Όχι καταναγκαστική εργασία
10. Προστασία του περιβάλλοντος
11. Επιχειρησιακή ηθική
H PRIORITY μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία να εφαρμόσει τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του προτύπου BSCI μέσα από:
• Τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης και τον καθορισμό ενεργειών βελτίωσης
• Τη σύνταξη σχετικών διαδικασιών και Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας
• Τον καθορισμό συγκεκριμένων δεικτών παρακολούθησης
• Την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού
• Τη διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900