Το ISO 14064 παρέχει ένα πλαίσιο για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των αερίων του θερμοκηπίου (GHG) σε οργανισμούς που επιδιώκουν να ποσοτικοποιήσουν και να μειώσουν τις εκπομπές τους. Καλύπτει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση της απογραφής των GHG ενός οργανισμού. Υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους έργων GHG, που πρέπει να καλύπτουν αντισταθμιστικές πιστώσεις άνθρακα. Η PRIORITY είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναπτύξει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ISO 14064.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900