Το εξειδικευμένο πρότυπο για τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης προσωπικού με απαιτήσεις που σχετίζονται με την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του φορέα, αλλά και της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού του. Η PRIORITY με μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πρότυπα διαπίστευσης, μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά στην πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 17024 και του ΕΣΥΔ.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900