Το ειδικό πρότυπο για τη διαπίστευση φορέων διοργάνωσης διεργαστηριακών δοκιμών ικανότητας (εξωτερικού ελέγχου ποιότητας). Η PRIORITY έχοντας οδηγήσει σε διαπίστευση το μοναδικό στην Ελλάδα φορέα παροχής εξωτερικού ελέγχου ποιότητας σε ιατρικές μικροβιολογικές εξετάσεις, σας υποστηρίζει πλήρως σε όλες τις απαιτήσεις από την προετοιμασία και αποστολή των δειγμάτων, τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων μέχρι και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900