Το ειδικό πρότυπο για την διαπίστευση φορέων που πιστοποιούν προϊόντα, διεργασίες και υπηρεσίες με ειδικές απαιτήσεις για την οργάνωση, την τεχνική επάρκεια του προσωπικού, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας. Η PRIORITY με μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πρότυπα διαπίστευσης, μπορεί να σας καθοδηγήσει γρήγορα και αποτελεσματικά στη διαπίστευση των σχημάτων πιστοποίησης του φορέα σας.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900