Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο για την ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα που περιλαμβάνει την πρόληψη, το σχεδιασμό επιχειρησιακής συνέχειας και την ανάκαμψη με σκοπό την προστασία των προϊόντων σας από έκτακτα γεγονότα και κρίσεις. Συνδυάζουμε το ISO 28000 με το ISO 22301 και το ενοποιούμε με το ISO 9001, ώστε να έχετε ένα πλήρες, απλό και πιστοποιήσιμο σύστημα.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900