Το εξειδικευμένο πρότυπο για τη διαπίστευση των παραγώγων υλικών αναφοράς. Η PRIORITY έχοντας μεγάλη εμπειρία στην στατιστική ανάλυση εργαστηριακών δεδομένων, μπορεί να σας καθοδηγήσει στις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις του ISO Guide 34 που σχετίζονται με την αξιολόγηση της ομοιογένειας και της σταθερότητας των δειγμάτων και με τον καθορισμό των πιστοποιημένων τιμών και της αβεβαιότητας.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900