Μελέτη HACCP /HACCP Analysis

H εφαρμογή αρχών HACCP στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή τροφίμων αποτελεί νομική υποχρέωση. Η εφαρμογή αρχών HACCP αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων, προκειμένου να διαχειριστούν του κινδύνους που πρόκειται να καταστήσουν τα τρόφιμα μη ασφαλή.
Για την εφαρμογή συστήματος HACCP απαιτείται:
Α) η εφαρμογή προαπαιτουμένων προγραμμάτων, για την διαχείριση των κινδύνων από το περιβάλλον παραγωγής και την αποφυγή επιμολύνσεων
Β) η ανάπτυξη πλάνου HACCP για την κάθε κατηγορία προϊόντων, προκειμένου να αναγνωριστούν οι πιθανοί κίνδυνοι στα τρόφιμα και εγκατασταθούν προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη ή τη μείωσή τους σε αποδεκτά επίπεδα.
H πολυετής εμπειρία της Priority στα τρόφιμα, εγγυάται την ανάπτυξη μελέτης και συστήματος, προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας, με μεταφορά της απαιτούμενης τεχνογνωσίας στο προσωπικό σας.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900