Πιστοποίηση ΕΟΦ με την PRIORITY

Η πιστοποίηση Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα, ΕΟΦ (Approved Economic Operator, ΑΕΟ) απευθύνεται σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα είναι εγκατεστημένος εντός της τελωνειακής περιφέρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μέρος της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και εμπλέκεται σε λειτουργίες σχετικές με τελωνεία. Αποδεικνύει την αξιοπιστία του φορέα έναντι των τελωνειακών αρχών στην Ευρώπη και σε τρίτες χώρες και παρέχει σημαντικές διευκολύνσεις και απλουστεύσεις στις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής εμπορευμάτων.
Η πιστοποίηση αυτή παρέχεται από κρατικές αρχές σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που εθελοντικά ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια για οικονομική φερεγγυότητα, τήρηση της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας, ασφάλεια στα logistics, ασφάλεια πληροφοριών και επιχειρησιακή συνέχεια. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ΕΟΦ τεκμηριώνεται μέσω ερωτηματολογίων αυτοαξιολόγησης, πολιτικών, διαδικασιών και λοιπών εγγράφων, και επιπλέον ελέγχεται με επιτόπιες επιθεωρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, ο φάκελος ΕΟΦ περιλαμβάνει:
• Πολιτική Ορθής Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων & Δεοντολογίας (ΠΟΧΔ)
• Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΑ-ΠΣ)
• Ανάλυση & Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΑΕΣ & ΣΕΣ)
• Σχέδιο Υλοποίησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΣΥΑ)
• Τεκμηρίωση Πληροφοριακών Συστημάτων
• Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης προς τη Γ.Γ.Π.Σ. και την Τελωνειακή Περιφέρεια.
Γιατί να επιλέξω την πιστοποίηση ΕΟΦ;
Εάν οι διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής είναι σημαντικές για την επιχείρησή σας, τότε έχετε την ευκαιρία να τις απλοποιήσετε σημαντικά εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Παράλληλα, η πιστοποίηση ΕΟΦ θα αυξήσει την αξιοπιστία σας έναντι των πελατών και προμηθευτών του εξωτερικού, καθώς έχει ευρωπαϊκή (και σύντομα παγκόσμια) ισχύ και αποδεικνύει την οικονομική φερεγγυότητά σας και την ασφάλεια των διαδικασιών σας.
Γιατί να εμπιστευτώ την PRIORITY;
Η PRIORITY, αντλώντας εμπειρίες από την πληθώρα των έργων που έχει υλοποιήσει με 100% επιτυχία σε θέματα logistics και ασφάλειας, γνωρίζει τις απαιτήσεις των κρατικών αρχών, τους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην ασφάλεια πληροφοριών και τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισής τους βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων (ISO 27001, ISO 22301, ISO 28000, ISO 39001). Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας επιτυγχάνουν πρακτικά και άμεσα τη βελτίωση των διαδικασιών σας, την αναβάθμιση της ασφάλειας των λειτουργιών σας και την απρόσκοπτη πιστοποίησή σας.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900