Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 – η ποιότητα με άλλη ματιά

Η PRIORITY έχει υλοποιήσει από τα πρώτα έργα ISO 9001 πριν από 25 χρόνια. Έκτοτε έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 2000 αντίστοιχα έργα σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους.
Το ISO 9001 είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο πρότυπο καθώς θέτει βασικές αρχές ποιότητας οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους, δραστηριότητας και αντικειμένου.
Η έννοια της συνεχούς βελτίωσης και της θεωρίας του Deming αποτελεί βασικό συστατικό του προτύπου μέσω του οποίου η εταιρεία μπορεί συνεχώς να βελτιώνει τα προϊόντα της ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καλύπτοντας τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών.
Κατά την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας καλύπτονται θέματα όπως:
• Αναγνώριση ενδιαφερόμενων μερών και προσδιορισμός απαιτήσεων και αναγκών.
• Αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών.
• Καθορισμός πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης.
• Παρακολούθηση και έλεγχος των διαδικασιών της εταιρείας
• Αξιολόγηση προμηθευτών
• Μέτρηση ικανοποίησης πελατών και διαχείριση παραπόνων
• Διαχείριση αστοχιών και προβλημάτων
Με την εφαρμογή του προτύπου η εταιρεία επιτυγχάνει:
• Να βελτιώσει τον τρόπο οργάνωσής της
• Να βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών της
• Να συνδέσει την στρατηγική της με τις καθημερινές διαδικασίες
• Να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραγόμενα προϊόντα
Η PRIORITY με την μεγάλη εμπειρία της στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης είναι σε θέση να αναπτύξει συστήματα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της κάθε εταιρείες τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνώς καλές πρακτικές και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια.
Η ανάπτυξη ενός συστήματος κατά ISO 9001 μπορεί να συνδυαστεί με άλλα πρότυπα όπως π.χ ISO 14001, ISO 27001 καθώς και με το λογισμικό eQual Suite με σκοπό τη μεγαλύτερη αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900