Τα εξειδικευμένα πρότυπα ποιότητας για το χώρο της Υγείας – Το βήμα παραπάνω

Για τις Μονάδες Υγείας που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας πέραν της πιστοποίησης με ISO 9001 τότε μπορούν να εφαρμόσουν πιο εξειδικευμένα πρότυπα:
Joint Commission International (JCI): Ειδικό πιστοποιήσιμο πρότυπο ποιότητας για Μονάδες Υγείας. Θεωρείται κατά πολλούς το αυστηρότερο και δυσκολότερο πρότυπο να εφαρμοστεί καθώς ουσιαστικά περιλαμβάνει απαιτήσεις που τηρούνται από Μονάδες Υγείας των Η.Π.Α. To πρότυπο περιλαμβάνει απαιτήσεις σε πολλούς τομείς όπως:
• Την εκτίμηση και τη συνέχεια της φροντίδας του ασθενούς,
• Την αναισθησιολογική και χειρουργική φροντίδα,
• Την διαχείριση φαρμάκων,
• Την εκπαίδευση ασθενούς και των συγγενών του,
• Την βελτίωση ποιότητας και την ασφάλεια του ασθενούς,
• Την πρόληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων,
• Τη διοίκηση και την ηγεσία,
• Τη διαχείριση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και θέματα ασφάλειας,
• Την εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού,
• Τη διαχείριση των πληροφοριών.

CHKS: Σειρά ειδικών προτύπων ποιότητας για Μονάδες Υγείας που εφαρμόζεται κυρίως σε Μονάδες Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Τα πρότυπα καλύπτουν τομείς όπως:
• Ηγεσία και Διοίκηση
• Διαχείριση κινδύνων και ασφάλεια
• Ασθενοκεντρική παροχή φροντίδας
• Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Μονάδος
• Διαχείριση παρεχόμενων υπηρεσιών
• Εξειδικευμένες Κλινικές υπηρεσίες
• Υποστήριξη και αποκατάσταση ασθενούς

ACHS: Ειδικό πρότυπο ποιότητας για Μονάδες Υγείας που εφαρμόζεται κυρίως σε Δομές της Αυστραλίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν απαιτήσεις σχετικές με:
1. Ενδυνάμωση: Τα δικαιώματα των ανθρώπων.
2. Πρόσβαση και δέσμευση: το δικαίωμα των ανθρώπων για πρόσβαση σε διαφανείς, δίκαιες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
3. Ευημερία: Το δικαίωμα των ανθρώπων στην ευημερία και την ασφάλεια.
4. Συμμετοχή: Το δικαίωμα των ανθρώπων στην επιλογή, τη λήψη αποφάσεων και την ενεργή συμμετοχή στην θεραπευτική διαδικασία.
Παράλληλα θα πρέπει να καλύπτουν κριτήρια και απαιτήσεις σχετικά με διοικητικά και διαχειριστικά θέματα όπως:
• διακυβέρνηση
• ηγεσία και διοίκηση
• χρηματοοικονομική διαχείριση
• ανθρώπινοι πόροι
• συνεχείς βελτιώσεις ποιότητας και διαδικασίες ανατροφοδότησης
• διαχείριση πληροφοριών
• υγεία και ασφάλεια στην εργασία
• διαχείριση συνεργατών/ προμηθευτών
Η PRIORITY διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης σε Μονάδες Υγείας, είναι σε θέση να εντοπίσει τα κρίσιμα σημεία προς βελτίωση και να προτείνει τις καλές πρακτικές (good practices) που μπορούν να εφαρμοστούν στο χώρο σας.

Θέλετε να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και τις λύσεις που μπορούμε να παράσχουμε σε εσάς;

Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director

Επικοινωνήστε με τη

Sales Director της PRIORITY

κ. Λίλη Μυλωνά,

[email protected]

T. 210 2509900