Πρότυπα

Η PRIORITY ΑΕ είναι η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και πληροφορικής στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO και τις βέλτιστες πρακτικές.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογισμικό και εκπαίδευση στην ποιότητα, στην ασφάλεια τροφίμων, στο περιβάλλον, στην ενέργεια, στην υγεία και ασφάλεια, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και αναπτύξαμε τα τελευταία 10 χρόνια τις υπηρεσίες στη διακυβέρνηση πληροφορικής: στην ασφάλεια πληροφοριών, στη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (ITSM) και στην επιχειρησιακή συνέχεια.

Το κλειδί της επιτυχίας μας είναι ότι αντλώντας εμπειρίες από τα 4000 έργα μας διαθέτουμε εξειδικευμένη γνώση ανά κλάδο. Οι σύμβουλοί μας επιτυγχάνουν τη βελτίωση της εταιρείας σας στην πράξη, απλά και γρήγορα.