Άρθρο
Online Workshop “GDPR & Artificial Intelligence: a brave new world!” στις 14/10, 15.00-16.00
10-10-2022
Το ΔΩΡΕΑΝ workshop της PRIORITY «GDPR & Artificial Intelligence: a brave new world!» (14/10, 15.00-16.00 μ.μ.), περιγράφει τις βασικές απαιτήσεις της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την αυξανόμενη χρήση επιχειρησιακών...
Περισσότερα
Άρθρο
Τον επόμενο Οκτώβριο αναμένεται η νέα έκδοση του προτύπου ISO 27001
14-09-2022
Η νέα έκδοση θα είναι ευθυγραμμισμένη με το ISO 27002:2022, το οποίο εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου που καλούνται να υλοποιήσουν οι οργανισμοί που θέλουν...
Περισσότερα
Άρθρο
Ομπρέλα Αγάπης
12-09-2022
Στην PRIORITY με ενσυναίσθηση και ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τους συνανθρώπους μας και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που μας περιβάλλει, ανοίγουμε μια Ομπρέλα Αγάπης για: Τις ευπαθείς...
Περισσότερα
Άρθρο
Πώς το green banking θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα;
30-03-2022
Το green banking είναι ένας όρος που αναφέρεται στην αύξηση του επιπέδου χρηματοοικονομικών ροών σε περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις. Κύρια αρχή του green banking είναι η ισόρροπη σχέση μεταξύ επενδυτικού κινδύνου...
Περισσότερα
Άρθρο
Τι αλλάζει με την έλευση του EU taxonomy;
29-03-2022
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 (ΕU Taxonomy) δημιουργήθηκε από την ανάγκη ύπαρξης ενός κοινού συστήματος αναγνώρισης και ταξινόμησης των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων και παράλληλα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του European Green...
Περισσότερα
Άρθρο
Online Workshop στην Κύπρο με θέμα “The new norm on Whistleblowing in the Workplace – Compliance & Tools” από την PRIORITY στις 31/5/2022
21-03-2022
H PRIORITY Α.Ε.,  πρωτοπόρος συμβουλευτική εταιρεία επιχειρήσεων στους τομείς  οργάνωσης, ψηφιακού μετασχηματισμού και εκπαίδευσης, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Online Workshop στις 31/5/2022 (10.00-11.00) με θέμα “The new norm on...
Περισσότερα
Άρθρο
Οι Πιστοποιήσεις σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, ως βήμα υιοθέτησης ESG κριτηρίων και βελτίωσης της επίδοσης των εταιρειών
14-12-2021
H PRIORITY ανέλαβε και ολοκλήρωσε την ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, καθώς και Περιβαλλοντικής Δήλωσης κατά EMAS, για τη στοιχηματική εταιρεία Parimatch, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και...
Περισσότερα
Άρθρο
Ποια είναι τα μοντέλα ανάλυσης κινδύνων που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι Risk Leaders
15-10-2021
Η διαχείριση ρίσκου θα έπρεπε να είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά, για πολλούς οργανισμούς αυτή η διαδικασία θεωρείται δευτερεύουσα. Η εδραίωση αυτής της νοοτροπίας οφείλεται σε...
Περισσότερα
Άρθρο
Information security risk assessment: Τι είναι και γιατί το χρειάζεται η επιχείρησή σας
15-10-2021
Η εκτίμηση ρίσκου (risk assessment) σε επίπεδο συστημάτων ασφαλείας πληροφορικής (Information Security) είναι η διαδικασία κατά την οποία κανείς αναγνωρίζει και αξιολογεί κινδύνους, και εν συνεχεία εφαρμόζει βασικούς ελέγχους ασφάλειας...
Περισσότερα
Άρθρο
ISO 18788 – Διασφάλιση ποιότητας στην επίγειες υπηρεσίες ασφάλειας
27-08-2021
Το πρότυπο ISO 18788 είναι το εξειδικευμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας στις επίγειες υπηρεσίες ασφάλειας. Το πρότυπο περιλαμβάνει αυστηρές απαιτήσεις για τα εξής θέματα: Επιλογή προσωπικού Εκπαίδευση προσωπικού Διαχείριση...
Περισσότερα
Άρθρο
Καλοκαιρινή προσφορά από Terranova και PRIORITY
27-07-2021
H TERRANOVA (https://terranovasecurity.com/) η μεγαλύτερη πλατφόρμα στο Cyber Security Awareness and Training, προσφέρει: 3 Μήνες Δωρεάν για κάθε νέα ετήσια συνδρομή (σύνολο 15 μήνες) 12 Μήνες Δωρεάν και επιπλέον έκπτωση...
Περισσότερα
Άρθρο
Aναπτυξιακός Nόμος 4399/16 – το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των επιχειρήσεων
02-07-2021
O αναπτυξιακός νόμος 4399/16, όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αφορά σε όλο το φάσμα ιδιωτικών επενδύσεων που θα υλοποιήσουν υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις σε επιλέξιμους τομείς...
Περισσότερα