Οι Άνθρωποί μας

Η επιτυχία της PRIORITY πηγάζει από τους ανθρώπους της. Οι εργαζόμενοί μας είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο, αφού μέσω της αφοσίωσής τους, της σκληρής δουλειάς τους, της εμπειρίας και τεχνογνωσίας τους, επιτυγχάνεται η αποστολή μας και αποτελούν την κινητήρια δύναμη της συνεχούς εξέλιξης και ανάπτυξης της PRIORITY. Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από 56 υπαλλήλους, συμβούλους και διοικητικό προσωπικό.

Πιστεύουμε στις ικανότητες των ανθρώπων μας και επενδύουμε σε αυτούς μέσα από συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση. Αναγνωρίζουμε την προσπάθεια, ανταμείβουμε τα καλά αποτελέσματα και φροντίζουμε να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, ίσων ευκαιριών και επαγγελματικής ανέλιξης.

Επιπλέον, στην περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπων μας συμβάλλουν τόσο οι μεγάλοι μας πελάτες και τα ενδιαφέροντα, πρωτοποριακά έργα που υλοποιούμε για αυτούς, όσο και το πνεύμα άμιλλας και αριστείας που υπάρχει ανάμεσα στα υψηλού επιπέδου στελέχη μας και δημιουργεί μια δυναμική κουλτούρα μάθησης.

Χημικός ΕΚΠΑ, MBA στα Οικονομικά. Εργάστηκε 27 χρόνια σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, σε εργοστάσια παραγωγής και στο επιτελικό κέντρο των εταιριών, στους τομείς του HR και της προσαρμογής των Ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ συμμετέχει σε ΔΣ δημοσίων οργανισμών. Είναι πιστοποιημένος DPO (Data Protection Officer) για θέματα του κανονισμού GDPR. Κατέχει Διδακτορικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στη «Βιομηχανική πολιτική και Ιστορία»
Λευτέρης Αναστασάκης
Senior Sales Director
Ιδρυτής της εταιρείας PRIORITY από το 1995. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Mέλος του διεθνούς μητρώου επιθεωρητών IRCA. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και διοίκησης επιχειρήσεων.
Παναγιώτης Αναστασάκης
Διευθύνων Σύμβουλος
Έμπειρος επαγγελματίας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης με εξαιρετική τεχνογνωσία στο μάρκετινγκ και τα παραδοσιακά / ψηφιακά μέσα, με βάση τόσο τη δημοσιογραφική του καριέρα όσο και τις θέσεις που κατείχε ως Επικεφαλής Γραφείου Τύπου / Social Media Strategist. Έχει διαχειριστεί και ενισχύει την ψηφιακή παρουσία ενός χαρτοφυλακίου πελατών που εκτείνεται από μεγάλες εταιρείες και μάρκες έως μεγάλους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, αξιοποιώντας την εμπειρία του στη δημοσιογραφία, την τεχνολογία, τις δημόσιες σχέσεις, το μάρκετινγκ και τα Social Media.
Γιώργος Γεωργατζής
Marketing Director
Διπλωματούχος της Σχολής Ηλ/γων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ του Ε.Μ.Π. και κάτοχος Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Συνεργάζεται με την PRIORITY ως Σύμβουλος Διοίκησης από το 2019. Διαθέτει 20ετή και πλέον εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης. Εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και διοίκηση σύνθετων έργων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στρατηγικής, καινοτομίας, ψηφιακού μετασχηματισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Αντώνης Μπιλλήρης
Σύμβουλος Διοίκησης
Απόφοιτη του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και με μεταπτυχιακό στο Διεθνές Marketing (University of London). Διαθέτει σημαντική εμπειρία ως επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης, και έχει εργασθεί για δέκα και πλέον χρόνια ως επιτελικό στέλεχος στον τομέα των πωλήσεων και της εταιρικής επικοινωνίας σε μεγάλους πολυεθνικούς Οργανισμούς.
Λίλη Μυλωνά
Sales, Director
Πτυχιούχος Φυσικός ΕΚΠΑ, ΜSc Electronics and Telecommunications ΕΚΠΑ και κάτοχος MBA από την Hellenic Business Association. 15ετή εμπειρία σε έργα ασφάλειας πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών. Είναι πιστοποιημένος ISO 27001 Lead Implementer.
Δημήτρης Ξερνός
Technology, Director
Πτυχιούχος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MSc in Food Quality Management, Wageningen University and Research Center, Ολλανδία. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ιδιαίτερα στον κλάδο της υγείας.
Γιώργος Παπαδόπουλος
Administrative Director
Χημικός Μηχανικός και πιστοποιημένος Επιθεωρητής Συστημάτων ISO. Έχει διενεργήσει περισσότερες από 300 επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων, με εξειδίκευση σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και υγείας & ασφάλειας στην εργασία. Υπήρξε Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας για περισσότερα από 10 έτη σε μεγάλη βιομηχανική μονάδα τροφίμων.
Γιάννης Παπλωματάς
Business Consulting, Director
Πτυχιούχος στην Τεχνική Διαχείριση (Συστημάτων Τεχνολογίας), Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Dayton, OH. Εργάστηκε από το 1997 στα τμήματα Τεχνολογίας και Εργασιών σε Οργανισμούς στους τομείς της Ανάπτυξης Λογισμικών, Ναυτιλίας και Τροφίμων. Διαθέτει περισσότερα από 10 έτη εμπειρία στη Υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων και στην Διαχείριση Έργων.
Δημήτρης Ροβανιάς
Business Excellence Director
Πτυχιούχος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και κάτοχος ΜΒΑ από το ALBA. Εξειδικευμένος σε θέματα Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής-ITSM, Ασφάλειας Πληροφοριών, Ποιότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας, καθώς και στη συμμόρφωση οργανισμών με τo GDPR. Είναι πιστοποιημένος σε ITIL® Foundation & ITIL® Intermediate, PRINCE2® Foundation, Business Continuity Certified Specialist (BCCS) & Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA). Πιστοποιημένος εισηγητής σεμιναρίων ITIL4 Foundation και Επιχειρησιακής Συνέχειας.
Δημήτρης Στασινόπουλος
Resilience & Data Governance, Director