Αξιολόγηση Ασφάλειας τρίτων μερών

Η PRIORITY προτείνει τη λύση BitSight (https://www.bitsight.com) για την διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τρίτα μέρη.

Το σύγχρονο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισμοί επιβάλει τη διαχείριση κυβερνοκινδύνων που προέρχονται από τρίτα μέρη, λόγω και του υψηλού επίπεδου στο οποίο έχουν φράσει οι παραβιάσεις δεδομένων που συνδέονται με αυτά.

Οι υφιστάμενες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των κυβερνοκινδύνων που προέρχονται από τρίτα μέρη είναι βοηθητικές αλλά παρέχουν μόνο μια συνοπτική εικόνα. Για τη δραστική μείωση των κινδύνων, οι οργανισμοί χρειάζονται αυτοματοποιημένα εργαλεία τα οποία μετρούν σε συνεχή βάση το επίπεδο ασφαλείας συνεργατών.

Η λύση BitSight για τη διαχείριση κινδύνων από τρίτα μέρη, ανακαλύπτει άμεσα κυβερνοκινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα των οργανισμών, βοηθώντας στην εστίαση των πόρων και στη συνεργασία με τους συνεργάτες για την επίτευξη σημαντικής και μετρήσιμης μείωσης των σχετικών κινδύνων. Η λύση BitSight προσφέρει πληροφόρηση για τα υψηλότερου κινδύνου θέματα που επηρεάζουν τους προμηθευτές ενός οργανισμού, συνδυαζόμενα με δεδομένα συσχέτισης με πιθανά περιστατικά ασφάλειας και πληροφορίες από τις πιο δραστήριες κοινότητες κινδύνων και επαγγελματιών στο χώρο της ασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες για το λογισμικό μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://www.bitsight.com/third-party-risk-management .