Επιχειρησιακή Συνέχεια, Διαχείριση Κρίσεων και Ανθεκτικότητα

Έγκαιρη προετοιμασία για αποτελεσματική αντιμετώπιση

Η PRIORITY παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας εξασφαλίζοντας την πιστοποίησή τους σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22301. Επιπλέον, εξελίσσοντας συνεχώς την πρωτοπορία της στο χώρο προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Διαχείριση Κρίσεων αλλά και την συνολική ανάπτυξη της Ανθεκτικότητας μιας επιχείρησης.
Παράλληλα, η PRIORITY αντιπροσωπεύει το Διεθνές Ινστιτούτο Επιχειρησιακής Συνέχειας BCMI και παρέχει στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή πιστοποιημένα σεμινάρια σε επίπεδο Business Continuity Planner, Specialist, Expert και Lead Auditor. Επίσης διαθέτει εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στην Διαχείριση Κρίσεων και την Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα.
Διαθέτοντας την πλέον εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων στο χώρο και χάρη στην πολύχρονη τεχνογνωσία της μέσα από απαιτητικές υλοποιήσεις σε μεγάλους οργανισμούς (τραπεζικός τομέας, ναυτιλία, ενέργεια, βιομηχανία, κ.λπ.), είναι σε θέση να κατανοήσει τις ανάγκες κάθε οργανισμού και να τον βοηθήσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο να ενδυναμώσει την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα του, με αποτελεσματικές και άρτιες λύσεις.
Η Επιχειρησιακή Συνέχεια, ως η ικανότητα της επιχείρησης να προστατεύει τις λειτουργίες της στην εμφάνιση καταστροφικών γεγονότων και να τις επαναφέρει σύντομα στο επιθυμητό επίπεδο, είναι σίγουρα η πρώτη γραμμή άμυνας και το ISO 22301 είναι ο αδιαμφησβήτητος οδηγός για την ανάπτυξη της κρίσιμης αυτής ικανότητας.
Η επιχειρησιακή διαχείριση μιας διακοπής όμως, είναι μόνο το πρώτο βήμα. Όταν εμφανίζονται καταστάσεις όπου διακυβεύεται η φήμη και η αξιοπιστία του οργανισμού πρέπει να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις στο υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας, πολλές φορές δίχως την πολυτέλεια του χρόνου και με ελλιπή πληροφόρηση. Εκεί, απαιτείται δεινότητα στη Διαχείριση Κρίσεων και το Βρετανικό Πρότυπο BS 11200 προσφέρει χρήσιμες και πρακτικές οδηγίες για την έξοδο από μία κρίση.
Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των σύγχρονων αγορών σε συνδυασμό με την συνεχή εμφάνιση ασύμμετρων ανταγωνιστικών απειλών απαιτούν την ευρύτερη και συστημική θωράκιση μιας επιχείρησης. Τότε, η έννοια της Ανθεκτικότητας επεκτείνεται πέρα από την διαχείριση μεμονωμένων γεγονότων και αξιώνει μια ολιστική προσέγγιση που πρέπει να ενσωματωθεί στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. Σε αυτόν τον τομέα προσφέρεται πολύτιμη καθοδήγηση από το Διεθνές Πρότυπο ISO 22316.
Στην Επιχειρησιακή Συνέχεια, η PRIORITY παρέχει το παρακάτω σύνολο υπηρεσιών:
• Πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας
• Ανάλυση Επιχειρησιακών Επιπτώσεων
• Εκτίμηση Κινδύνων Επιχειρησιακής Συνέχειας
• Ανάπτυξη εναλλακτικών Στρατηγικών Επιχειρησιακής Συνέχειας
• Σύνταξη Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας
• Υποστήριξη στην διενέργεια Ασκήσεων και Δοκιμών
• Λιτές και αποτελεσματικές Πολιτικές και Διαδικασίες
• Εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού
• Εσωτερικές επιθεωρήσεις και αξιολόγηση ωριμότητας
• Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301
Στη Διαχείριση Κρίσεων, η PRIORITY παρέχει το παρακάτω σύνολο υπηρεσιών:
• Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Διαχείρισης Κρίσεων
• Υποστήριξη στην αναγνώριση και αξιολόγηση σεναρίων κρίσης
• Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων
• Οργάνωση υποστηρικτικών δομών (Crisis Room)
• Σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων
• Ειδικές εκπαιδεύσεις για C-Level Executives
• Βεβαίωση συμμόρφωσης με το πρότυπο BS 11200
Στην Εταιρική Ανθεκτικότητα, η PRIORITY παρέχει το παρακάτω σύνολο υπηρεσιών:
• Ανάλυση Χαρακτηριστικών Εταιρικής Ανθεκτικότητας
• Αξιολόγηση Επιπέδου Εταιρικής Ανθεκτικότητας
• Διαδικασίες ανάλυσης, μέτρησης και ανασκόπησης της Ανθεκτικότητας
• Σχέδιο δράσεων για την ενίσχυση της Ανθεκτικότητας
• Εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις/workshops Ανθεκτικότητας
• Βεβαίωση συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 22316