Λύσεις διαχείρισης περιεχομένου

Καθώς οι επικοινωνιακές ανάγκες αλλά και απαιτήσεις αυξάνονται, αυξάνεται και η πίεση για διευρυμένη  παρουσία των οργανισμών σε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, με όσο το δυνατό εξατομικευμένο περιεχόμενο. Ειδικότερα, η σωστή επικοινωνία αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την άμβλυνση του αντίκτυπου μίας κρίσης ενώ παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να προστατεύσει το ευρύ κοινό  από την επιδείνωση μιας δεδομένης κατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την οργανωτική δομή του, κάθε οργανισμός χρειάζεται να εξασφαλίσει την αποτελεσματική ροή πληροφοριών τόσο σε κάθετο όσο και σε οριζόντιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών «πρώτης γραμμής» (front liners),  καθώς και με τους εξωτερικούς συνεργάτες του,  ως μέρος του πλάνου επιχειρησιακής συνέχειας.

Παράλληλα, από την ανάγκη χαρτογράφησης της εξωτερικής εικόνας και την καθημερινή παρακολούθηση της δημοσιότητας ή τη σφαιρική ενημέρωση για τις εξελίξεις σε νομικό, ρυθμιστικό ή οικονομικό πλαίσιο, η σχέση με το περιεχόμενο προς επικοινωνία γίνεται πιο ουσιαστική αλλά και πιο επιτακτική από ποτέ. Η ροή πληροφοριών σε έναν οργανισμό είναι εξαιρετικά σημαντική για την επιτυχημένη (ή αποτυχημένη) επικοινωνία των στόχων του.

Η PRIORITY έχει συνάψει συνεργασία με την ATC (https://www.atc.gr/), προτείνοντας την πλατφόρμα της ATC που περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση περιεχομένου & ψηφιακή ενημέρωση – Infoasset

Η πλατφόρμα Infoasset έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει τα στελέχη κάθε οργανισμού να διαχειρίζονται πλήρως, εύκολα και γρήγορα το σύνολο του όγκου  των πληροφοριών που συλλέγονται ή δημιουργούνται εσωτερικά, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε οργανωμένα νέα ή άλλο περιεχόμενο. Υποστηρίζει τις κατάλληλες ροές εργασίας για τη δημιουργία και διανομή περιεχομένου τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς αποδέκτες μέσω διαφορετικών καναλιών.

 

  • Επαλήθευση δημοσιευμένου περιεχομένου

Η πλατφόρμα Truly Media αποτελεί ένα συνεργατικό περιβάλλον για την επαλήθευση του περιεχομένου που διαμοιράζεται στα social media (UGC). Χρησιμοποιείται στις πλέον εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της παραπληροφόρησης.

 

  • Ανάλυση twitter λογαριασμών/χρηστών – TruthNest

Η λύση TruthNest αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο twitter analytics, υποστηρίζοντας την αναγνώριση αληθινών influencers αλλά και τον εντοπισμό trolls και bots, μέσω ενδελεχούς ανάλυσης (profiling) ποικιλίας δεικτών (KPIs) σχετικών με τη δραστηριότητα (activity), το δίκτυο (network) και την επιρροή (influence) twitter λογαριασμών.

disinformation brochure infoasset brochure truly media brochure