Πλατφόρμα Κατάθεσης Απόψεων Πολιτών

Το λογισμικό για τους ενεργούς πολίτες

Η συμμετοχή των πολιτών στον προγραμματισμό δράσεων που τους αφορούν, καθώς και η ενίσχυση του εθελοντισμού, αποτελούν αναγκαιότητα για τις σύγχρονες κοινωνίες. Στη βάση αυτής της αρχής, η PRIORITY έχει αναπτύξει καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα με την εμπορική ονομασία συνδημιουργούμε για τη συλλογή προτάσεων των πολιτών για έργα και τις δράσεις του Δήμου ή της τοπικής κοινωνίας, καθώς και για την αξιολόγηση και προτεραιοποίησή τους για την αύξηση της συμμετοχής και την αντικειμενική αξιολόγηση των προτάσεων.
Τεχνικά στηρίζεται σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία μπορεί να μπαίνει ο κάθε δημότης / πολίτης και να γράφει – προτείνει την ιδέα του. Ο πολίτης με εύκολο και διαδραστικό τρόπο υποβάλει την ιδέα του και η πλατφόρμα συγκεντρώνει όλες τις ιδέες. Η πλατφόρμα ενσωματώνει μηχανισμούς αξιολόγησης και ανάδειξης της καλύτερης ιδέας, βάσει καθορισμένου rating.
Η πλατφόρμα έχει στόχο την ενίσχυση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και του εθελοντισμού. Η κάθε ιδέα μπορεί να ψηφίζεται με like, όπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε ψήφος παίρνει έναν βαθμό, με συντελεστή βαρύτητας, ο οποίος καθορίζεται κάθε φορά. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να δίνεται μεγαλύτερη βαθμολογία σε ιδέες που συνοδεύονται από εθελοντική προσφορά. Οι ιδέες που παίρνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία μπορούν να επιλέγονται (π.χ. ως οι ιδέες του μήνα) και στη συνέχεια αξιολογούνται ως προς την εφικτότατα. Παράλληλα εκτιμάται η «επίδραση» που έχει η υλοποίηση τους στον πληθυσμό (κόστος δράσης/δημότες που αφορά). Η ιδέα με την καλύτερη «επίδραση» βραβεύεται και επιλέγεται (π.χ. ως η ιδέα του μήνα και υλοποιείται).
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται:
• Ο Δήμος και οι τοπικές κοινωνίες ακούν τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών / πολιτών και κάνουν παρεμβάσεις σε πραγματικές ανάγκες (ικανοποιημένος πολίτης)
• Ο πολίτης μπορεί να συμμετέχει στις αποφάσεις του Δήμου (gamification).
• Ο πολίτης συν-δημιουργεί (cocreation, σύγχρονη Ευρωπαϊκή τάση)
• Ενδυναμώνεται η άμεση δημοκρατία
• Ενδυναμώνεται ο εθελοντισμός. Εντοπίζονται εθελοντές και μπορούν να οργανωθούν καλύτερα (ομάδες πυρασφάλειας, χειρισμός εκτάκτων καταστάσεων κ.λπ.)