Συμβουλευτικές υπηρεσίες με αξιοπιστία και αποτέλεσμα

Η PRIORITY είναι από το 1995 η πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή εταιρικών διαδικασιών με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO και τις βέλτιστες πρακτικές. Απασχολεί 55 στελέχη, εξειδικευμένα και έμπειρα στον τομέα τους, ενώ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

• ΙΤ Governance
• Sustainability
• Risk
• Process Management
• Financial Services

Επιπλέον:
• είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 (Ποιότητα), ISO 27001 (Ασφάλεια Πληροφοριών), ISO 22301 (Επιχειρησιακή Συνέχεια), BS 10012 (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων), ISO 14001 (Περιβάλλον) και ISO 45001 (Υγεία και ασφάλεια στην εργασία) για το σύνολο των δραστηριοτήτων της
• το πελατολόγιό της στα Συστήματα Διαχείρισης και τις πιστοποιήσεις ISO περιλαμβάνει περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους
• έχει συνεργαστεί με όλους τους αξιόπιστους Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ποσοστό επιτυχίας 100% στις πιστοποιήσεις
• αναπτύσσει και διαρκώς εμπλουτίζει από το 2004 το πρωτοποριακό λογισμικό eQualSuite, το οποίο αυτοματοποιεί και απλοποιεί σύνθετες επιχειρησιακές διαδικασίες που απαιτούν τα πρότυπα ISO
• Αντιπροσωπεύει στη Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο Ινστιτούτα Επιχειρησιακής Συνέχειας, το BCMΙ, και παρέχει μέσω αυτού πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα Επιχειρησιακής Συνέχειας, Disaster Recovery & Crisis Management.